Arkánum

Latinské slovo arcanum znamená tajemství. V hermetismu se používá ve dvojím významu: (1) ve spojení s tarotem (v.): dvaadvacet hlavních tarotových karet se označuje jako „velká arkána”; (2) ve spojení se spagyrií.

Latinské slovo arcanum znamená tajemství. V hermetismu se používá ve dvojím významu: (1) ve spojení s tarotem (v.): dvaadvacet hlavních tarotových karet se označuje jako „velká arkána”; (2) ve spojení se spagyrií (v.): spagyricky zhotovené léčebné přípravky se nazývají „arkána” (tohoto termínu používal zejména Paracelsus). Hermetičtí lékaři byli proto nazýváni též „arkanisté” nebo „arkanologové”.

Ve spagyrii jsou tedy arkána (rozlišují se zde „velká” a „malá” arkána) léčebné prostředky. Velká arkána se nazývají též elixíry (v.). Pojem arkána zavedl patrně Paracelsus, který tím rozuměl radikální spagyricky zhotovený léčebný prostředek. Podstatou těchto spagyrických arkán byly kvintesence (v.), podle Paracelsa to byly nemateriální „duchovní” podstaty jednotlivých látek tvořících spagyricky přípravek, v nichž se projevoval účinný vitální činitel, „duchovní síla věčného univerzálního božského života” (G. W. Surya, 1924). Nejvyšším arkánem byl „kámen mudrců” či „filosofů” („lapis philosophorum”  v. Kámen mudrců). G. W. Surya (c. d., str. 49 n.) popisuje sedm arkán : essentia dulcis, pulvis niger, tinctura corralina, essentia antihypochondria, pulvis vitalis, pulvis solaris a balsamum minerále nigrum.

Zdroj:
NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. 2., rozš. vyd. Praha: Ivo Železný, 1995. 372 s. ISBN 80-237-2400-2.
Obrázek: Pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·.

Nadcházející události