Rodovský, Bavor Mladší z Hustiřan (1526-1600)

Nejvýraznější představitel české alchymie se narodil v roce 1526 v rodině nemajetného zemana. Kvůli nedostatku peněz nemohl jít studovat na pražskou univerzitu, jak si přál. Sám se tedy naučil jazyku tehdejších vzdělanců latině a studoval alchymii, astronomii, filozofii, matematiku, lékařství a další obory.

Do češtiny přeložil některá základní alchymistická díla, např. proslulou Smaragdovou desku Herma Trismegista a některé spisy Paracelsovy jako Hermetická filozofie a Kniha dokonalého umění chemického. Z věna své manželky Voršily koupil statek Radostov u Nechanic, kde si zřídil laboratoř. Na své alchymistické pokusy věnoval všechny prostředky, až se v roce 1573 ocitl v Černé věži na Pražském hradě ve vězení pro dlužníky. Odtud mu nakonec pomohl příznivec alchymie Vilém z Rožmberka. Rodovský byl nucen svůj statek prodat a živil se pak jako nájemný alchymista mimo jiné i ve službách císaře Rudolfa II. Závěr svého života strávil na zámku Budyně nad Ohří u svého přítele Jana Zbyňka Zajíce z Hazmburka, kde napsal jednu z prvních českých kuchařek nazvanou Kuchařství, to je knížka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají. Zemřel v roce 1600.


Bavor Rodovský z Hustiřan Bavor mladší Rodovský z Hustiřan (1526-1600)

… s experimenty na poli alchymie začal, když zdědil majetek po rodičích,Jeho osud je pro mnoho alchymistů příznačný. Člověk, jenž bádal po kameni mudrců, jímž by transmutoval rtuť ve zlato, skončil ve vězení pro dlužníky. Experimenty nebyly asi právě úspěšné. Z vězení ho vyplatil Vilém z Rožmberka, na jehož dvoře se pak Bavor usadil. Tam však nepobyl dlouho a stal se alchymistou na dvoře císaře Rudolfa II. Jeho alchymistické spisy jsou považovány za velmi kvalitní. Známý je např. spis Vo Hermesově filosofii. Do češtiny přeložil mnoho alchymistických spisů. Kromě toho je také autorem známé kuchařky. Ke konci života bádal na statcích Jana Zbyška Zajíce z Házmburka.

Zdroj:
VAŠÁK, Jaroslav. Jak se vařívalo kdysi a jak dnes, A-Ž [CD-ROM]. V elektronické podobě vydání první. [Praha]: Stanislav Plášil – nakladatelství Viking, [2016], ©2016. ISBN 978-80-7482-224-7.
https://www.mezinami.cz/alchymie-v-dobe-cisare-rudolfa-ii-cast-treti/
Obrázek: Wikipedia, archiv Lóže u Z.·.S.·.