Robert Fludd (1574-1637)

Robert Fludd, známý též jako Robertus de Fluctibus, (17. ledna 1574, Bearsted – 8. září 1637, Londýn) byl lékař, alchymista a zastánce rosekruciánství.

Studoval na St. John’s College v Oxfordu, kde se stal v r. 1596 bakalářem a o dva roky později ministrem svobodných umění (magister artium). Potom byl na zkušené ve Francii, Německu, Španělsku a Itálii. Po návratu z cest se imatrikuloval na Christ Church College v Oxfordu a roku 1605 byl promován na doktora medicíny.

V roce 1609 se stal členem londýnské Royal College of Physicians. V Londýně měl úspěšnou praxi a založil alchmymické laboratorium. Ve svých encyklopedických, pozoruhodně ilustrovaných dílech spojuje alchymii s astrologií, hermetismem, kabalou, rosenkruciánstvím, ale i s lékařstvím a experimantální přírodovědou.

V kontroverzích, které nastaly po uveřejnění rosenkruciánských manifestů (1614/1615), se Fludd postavil jednoznačně za rosenkruciány, jež považoval za pravé reformované křest’any a jejichž program duchovní obnovy byl podle něj analogický alchymickému Opus magnum.

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Fludd
Obrázky: Wikipedia, archiv Lóže u Z.·.S.·.