Ripley, George (1415-1490)

Anglický alchymista, který od papeže získal povolení ke studiu okultních věd, což činil v rámci své příslušnosti k řádu kar-melitánů v jednom z jeho klášterů.

Napsal mimo jiné:

  • Medulla alchimiae (1476). (V něm. překl. vyšla jeho Opera omnia, 1649.)

Zdroj:
NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Ivo Železný, 2001. 398 s. ISBN 80-237-3612-4.
Obrázek: Wikipedia, archiv Lóže u Z.·.S.·.