Dee, John (1527-1607)

Významný anglický příro¬dovědec a matematik, ale také jedna z největších postav renesančního hermetismu. Zabýval se prakticky magií a alchymií (také na dvoře císaře Rudolfa II. a Viléma z Rožmberka): v magii pracoval se zrcadly a s médiem Edwardem Kelleym a získal klíče k tzv. henochiánské-mu jazyku, tajemné řeči teurgických inteligencí. Jeho nejlepším dílem je Monas hieroglyfa (1564 – v.). Pro¬tokoly z jeho magické praxe byly publikovány (Casau-bon M.: Trne and faithfull relation of what passed for many years between Dr. John Dee and some spirits, London 1659). (Kiesewetter C: John Dee, ein Spiritist des XVI. Jahrhunderts, Leipzig 1893.)

John Dee (13. července 1527, Londýn – 1609, Mortlake, přesné datum úmrtí není známo) byl matematik, astronom, alchymista, astrolog a okultista waleského původu. Byl rádcem krále Eduarda VI. a později královny Alžběty I. Spolu s alchymistou Edwardem Kelleym pobýval v Polsku, později se stal dvorním alchymistou císaře Rudolfa II., kterému věnoval zázračné zrcadlo. Později ale upadl v nemilost, takže musel opustit zem. Pobýval pak v Sasku, poté se tajně vrátil do Čech a působil jako alchymista u Viléma z Rožmberka. V roce 1586 odjel zpět do Anglie, kde se stal rektorem koleje v Manchestru. Napsal několik alchymistických prací, a také několik spisů, zaměřených na matematiku a astronomii.

Také se o něm píše příběh v knížkách Michaela Scotta: Jménem – Alchymista (již vyšlo), Čaroděj (již vyšlo), Vědma (již vyšlo) a potom ještě mají vyjít další 3 knihy z této série. Celková série má tedy 6 dílů a je to jeden jediný příběh. Ovšem v těchto knihách hraje John Dee zápornou roli a je nepřítelem neméně známého Alchymisty Nicolase Flamela. Životem Johna Dee se beletristicky zabývá kniha Gustava Meyrinka: Anděl západního okna, vydalo nakladatelství ARGO v roce 2005, originál “Der Engel vom westlichen Fenster” byl vydán v roce 1927, přeložil Antonín Bayer.

 • významný anglický přírodovědec a matematik a jedna z největších postav renesančního hermetismu
 • narozen v Londýně v urozené rodině
 • studoval v Cambridgi, Holandsku, získal rozsáhlé přírodovědné vzdělání, napsal významné spisy o matematice a námořní navigaci, živil se kreslením námořních map ( i pro Drakea)
 • žil v době boje katolíků s protestanty ( sám patřil k protestantům) a boje Anglie s Francií
 • sestavoval horoskopy, i královně Alžbětě I.
 • zabýval se praktickou magií ( jeho praxe byla s nějvětší pravděpodobností založena na znalosti Necronomiconu) a alchymií, v magii pak pracoval s magickými zrcadly ve spolupráci s médii – jeho hlavním médiem byl Edward Kelley ( vl. Jménem Talbot ) . Dee se ve svém sídle, v městečku Mortlake u Londýna zabýval krystalomancií. 

Vlastnil vzácnou křišťálovou kouli tajemného původu, kterou nazýval „lapis manifestationis“ nebo „lapis sacer et mystikus“.Prostřednictvím této koule a média promlouvali duchové. Občas se duchové prostřednictvím média i materializovali, ovšem existují jisté pochybnosti o důvěryhodnosti Deeova média Kelleyho. O svých magických experimentech si Dee vedl podrobné záznamy, které se v neúplnosti zachovaly, a které roku 1659 vydal M. Casaubon ( Tru and faithfull relation of what passed from many years between Dr. John Dee and some spirits).

 • Pomocí evokovaných andělů ( Michael, Gabriel, Uriel) získával Dee různá sdělení magická – např. henochiánský systém magie, o kterém se ještě zmíníme, ale také , prostřednictvím Kelleyho, nejrůznější pokyny, nezřídka politického rázu. (Gustav Meyrink ve svém románu Anděl západního okna tyto evokace, a vpodstatě život Johna Dee poutavým způsobem popisuje).
 • Významným esoterickým spisem byla Monas hieroglypha, kterou Dee osobně věnoval císaři Maxmiliánovi I., při jeho korunovaci na uherského krále v Bratislavě. To mu později otevřelo přístup k císaři Rudolfu II. , který byl Maxmiliánův syn.
 • 1583 odjel Dee s Kelleyem do Polska a v Anglii zanechali velké dluhy. Rozzlobení věřitelé poštvali dav, který vyraboval Deeův dům v Mortlake a zničil jeho sbírky i knihovnu.
 • V Polsku dlouho nepobyli a odcestovali do Čech, kde byl Dee přijat císařem Rudolfem II.. Na nátlak papežského mnicha musel Prahu opustit a byl svěřen do péče nejvyššího purkrabího Viléma z Rožmberka. Začátkem března 1587 tedy přijel Dee se svou manželkou a Kelley se svou manželkou do Třeboně, kde měl Vilém z Rožmberka svůj zámek. Zřejmě díky intrikám Kelleyho však Dee upadl u Viléma v nemilost a byl nucen Třeboň opustit.
 • Zatímco Kelley, vydávaje se za alchymistu, se usadil v Praze, v pověstném Fausotvě domě na Karlově náměstí, aby zde posléze skončil potupně svůj život při útěku z vězení, nešťastný a starý Dee se vydal s rodinou do Anglie.
 • 1596 byl jmenován profesorem V Christ College v Manchestru a byl finančně podporován královnou Alžbětou. Místními puritány byl však nenáviděn jako čaroděj a byl jimi s celou rodinou persekvován.
 • Po královnině smrti její nástupce Jakub I. Zbavil Deea profesury a tak Dee odjel zpět do svého sídla v Mortlake. Nachází nové medium, koná nové „actions“, studuje a píše.
 • V prosinci 1608 v Mortlake umírá
 • Jeden z jeho rukopisů, obsahující záznamy ze seancí konaných od prosince 1581 do května 1583,objevil rosekrucián Elias Ashmole roku 1666 po velkém požáru Londýna.
 • Teprve řád Zlatého úsvitu objevil jeho systém enochiánské magie. 
 • díky evokaci vyšších inteligencí získal Dee tzv. enochiánský jazyk, který je klíčem magických formulí. K němu existuje 19 klíčů uspořádaných v kruhovém schématu. Enochiánský jazyk má svou zvláštní gramatiku a syntax a slouží především jako systém komunikace s anděly.. Crowleymu sloužil tento jazyk k nazírání aethyrů. Název enochiánského systému je odvozen od jednoho z proroků – Enocha/Henocha.

Zdroj:
NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Ivo Železný, 2001. 398 s. ISBN 80-237-3612-4.

MEYRINK, Gustav. Anděl západního okna. Překlad Antonín Bayer. Vyd. 4., (V Argu 3.). Praha: Argo, 2005. 349 s. ISBN 80-7203-637-8.
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Dee
Obrázek: Wikipedia, archiv Lóže u Z.·.S.·.

Nadcházející události

Úno
4
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava v Luka nad Jihlavou
LXXXVII. LUZS Jihlava v Luka nad Jihlavou
Úno 4 @ 10:00 – 17:00
LXXXVII. LUZS Jihlava – výjezdní setkání  ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! PROGRAM: Odvozy z Jihlavy zajišťují @Sopor a @Gebo – s nimi se domlouvejte individuálně, ideálně tak,[...]
Bře
4
So
10:00 LXXXVIII. LUZS Jihlava (přednášk... v Nasypaný čaj
LXXXVIII. LUZS Jihlava (přednášk... v Nasypaný čaj
Bře 4 @ 10:00 – 16:00
LXXXVIII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty !  – 10:00 Organizační okénko – 10:30 Invokace VI. genia Šémhamforáše (vede Dóv) – 11:00[...]
14:00 Přednáška: Mgr. Zuzana Marie Kos... v Nasypaný čaj
Přednáška: Mgr. Zuzana Marie Kos... v Nasypaný čaj
Bře 4 @ 14:00 – 16:00
Přednáška pro veřejnost: Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. – Konspirační teorie jako moderní mýtus aneb co spojuje rozdělenou společnost anotace bude doplněna
Dub
14
celý den Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Dub 14 – Dub 16 celý den
Tradiční Ekologické dny Olomouc Program bude doplněn. https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/