Dorneus, Gerardus (16. stol.)

Dom Gerhardt. Německý lékař a alchymista, jeden z předchůdců tzv. spirituální alchymie, následovník Paracelsův, autor slovníku jeho termínů (Dictionarium Paracelsi, 1584) a komentáře k jeho spisu Archidoxa magica (Commenta-rium in Paracelsi libros Archidoxorum, 1584).

Alchymii chápal jako proces paralelní transmutace látek a alchymisty (Clavis philosophiae chemicae, 1594).

Další spisy:

  • De Lapide philosophico (1570); De naturae luce chemica (1568)
  • Lapis metaphysicus aut philosophicus (1569).
  • Řada jeho spisů je obsažena ve sbírce Thea-trum Chemicum, sv. I., a v Mangetově sbírce Biblio-theca chemica curiosa, sv. II.

Zdroj:
NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Ivo Železný, 2001. 398 s. ISBN 80-237-3612-4.
Obrázky: Wikipedia, archiv Lóže u Z.·.S.·.