Panova hůlka z kosti

Magická hůlka je vyrobena z kosti divokého zvířete nalezené ve skalní rozsedlině. Do morkové dutiny je vložen kořen blínu (podsvětí), 15 plodů (ATUXV) magické rostliny Kokoříku (země) a kořen Anděliky (nebe). Dutiny je uzavřená dvěma menšími kůstkami taktéž z divokého zvířete.
Hůlky je opatřena koženým řemínkem a pouzdrem pro nošení na krku jako osobní silový a je napuštěna třezalkovým olejem.
Všechny použité materiály jsou čistě přírodní, sbírané a (či) zpracované osobně zhotovitelem. Nebylo použito lepidlo či jiná syntetická látka. Hůlka je zasvěcena Panovi lesa.

Nadcházející události