Hrádek Heulos: škola runové magie

Hrádek, Hrádeček, nebo někdy také Zámeček, je kamenná stavba ve starogermánském stylu, která se tyčí na dohled od centra Jihlavy v lesoparku Heulos (dnes Březinovy sady) nad říčkou Jihlávkou. Stavba je umístěna v jedné linii s Bránou Matky Boží, kašnou Neptuna a radnicí.

Původ názvu hrádku
Německá verze am Heillos (na heilose), která se dodnes často používá, má svůj původ pravděpodobně v pohanských dobách jako svatý háj, svatý les, ale také jako les „nesvatý”. Z roku 1444 byla zaznamenána verze „hayleius”, z roku 1461 „heyleiss”, z roku 1473 „hawrleiss”.
Dle současného německého pravopisu lze přeložit:
Heil – spása, blaho, zdar
das Los – úděl, osud
los – zbaven, zproštěn, prost (čeho)
heillos – zlý, zoufalý, žalostný, neblahý, zatracený, bezbožný, bohaprázdný
Lze tedy usuzovat, že původní význam názvu mohl být například „zatracený kopec” nebo „bezbožný vrch”, „zlý kopec”, „žalostný kopec” a podobně. Psaná verze Heulos užívaná ve 20. století je pravděpodobně přepis téhož významu.

Hrádek Heulos – Pohled od Kaple Olivetské hory na zadní vchod a zahradu

Objekt
Samotný objekt hrádku je mohutná trojkřídlá budova ve tvaru písmene U, kde nádvoří je situováno severně. Stavba byla kompletně vybudovaná z kamene. Na krajích vstupního dvoru jsou dvě rohové věže. Celý komplex vznikl jako dvoupatrový s obytnými podkrovními prostory. U konce pravého křídla byla přistavěno několik garážových stání, které fungují dodnes. Na svoji dobu byla škola vybavena s veškerým komfortem a technickým vybavením, např. ústřední topení a el. kuchyň s plynem.
K zámečku náleží i samostatná velká terasa s výhledem do lesoparku Heulos. Ještě dnes je zde původní kašna z mrákotínské žuly od českých kameníků. Prvotní socha z kašny je nyní vystavena v Praze. Našla se zakopaná pod vstupním prahem. Druhá, na terase již nestojící socha, představovala Ódina, pohanského boha smrti, války a magie. (pozn. Dov: Odin to pravděpodobně nebyl, jelikož nepoužíval meč nýbrž kopí. Tipuji na Heimdala strážce říše.)Také tato skulptura byla na konci války zakopána, ale s odjezdem posledních německých vojsk (objekt také sloužil jako zotavovna pro raněné elitní nacisty) zmizela úplně.

Socha germánského boha Heimdala, strážce přechodového místa

Historie
Základní stavební kámen Hrádku byl položen dne 11. dubna 1941. Stavbu projektoval ing. arch. Franz G. Winter z Berlína a realizací stavby byl pověřen stavbyvedoucí dr. Blümel z Vídně. Stavba byla původně koncipována jako velká mládežnická ubytovna (Jugendherberge). V průběhu roku 1943 bylo však rozhodnuto, že zde vznikne prestižní internátní škola Adolfa Hitlera. Zásluhu na jejím zřízení měl rodák ze Stonařova – dr. Arthur Seyss-Inquart a jihlavský vládní komisař (starosta) dr. Leo Engelmann. V Říši existovalo takovýchto škol více, avšak tato byla první a jediná na území Protektorátu Čechy a Morava. Majitelem hrádku byl přímo Adolf Hitler. Byla 12. a zároveň poslední školou v pořadí.

Přehled škol Adolfa Hitlera
1 Ostpreussen (Tilsit)
2 Kurmark (Potsdam)
3 Köln-Aachen (Waldbröl)
4 Koblenz-Trier (Koblenz)
5 Sachsen (Plauen)
6 Thüringen (Weimar)
7 Franken (Hesselberg)
8 Hochland (München resp. Chiemsee)
9 Mecklenburg (Heiligendamm)
10 Saarpfalz (Landstuhl)
K temto deseti školám v roce 1941 pribyly ješte v roce 1943 a 1944:
11 Schlesien (Wartha, dnes Bardo v Polsku)
12 Böhmen und Mähren (Iglau, dnes JIHLAVA)

Slavnostní otevření
Dne 6. ledna 1944 se zde konalo slavnostní shromáždění za účasti zástupců města a NSDAP. Stalo se tak u příležitosti nastěhování žáků a vychovatelů do první školy Hitlerjungend v Čechách a na Moravě. Původní oficiální název byl Škola Adolfa Hitlera Čechy a Morava. Škola byla slavnostně otevřena za účasti významných představitelu Říše ve středu 26. dubna 1944 v 11 hodin dopoledne. Otevření byli přítomni: německý státní ministr pro Čechy a Moravu, SS – Obergruppenführer Karl Hermann Frank, říšský vedoucí Baidur von Schirach, říšský organizacní vedoucí dr. Robert Ley, župní vedoucí NSDAP Hugo Jury a velitel branného obvodu Čechy a Morava, generál pancéřových vojsk Ferdinand Schaal.

Školy Adolfa Hitlera
Tyto internátní školy Adolfa Hitlera zaujímaly ve školském systému nacistického Nemecka zcela zvláštní postavení. 15.1.1937 byly zřízeny na popud již zmíněného von Schiracha a dr. Leye. Na počátku existence škol Adolfa Hitlera byli ke studiu žáci přidelováni jednotlivým župním vedením NSDAP. Žáci ve veku 12 až 18 let byli vybíráni z celé Ríše. Výběr a doporučení ke studiu byl plně v kompetenci organizace HitlerJugend (Organizace nacistické mládeže). Výběr uchazečů o studium na jihlavském hrádku byl velmi přísný. Kvalitní tělesné a duševní schopnosti byly samozřejmostí.
Žáci i učitelé nosili stejnokroj “HitlerJugend”. Velitelem školy byl až do konce války Oberbannführer Ernst Popp. Výuka zahrnovala všechny základní předměty. Speciální důraz kladli v Hitlerově škole na tělesnou zdatnost. Žáci se věnovali lyžování, plavání, leteckému výcviku, plachtaření i sportovní střelbě. Učili se dva cizí jazyky. Po úspešném absolvování školy obdržel žák diplom, který jej opravňoval ke studiu na tzv. „řádových hradech”.

Hrádek Heulos – Říšský protektor Wilehelm Frick, velitel školy Popp a mladí frekventanti elitní nacistické školy

Historie po roce 1945
Před koncem války žáci a vychovatelé utekli z nové školy. Jihlavané, kteří tam do té doby neměli přístup, si pak rozebrali vybavení.
Po osvobození v r. 1945 byl v budově umístěn internát učnů SPD (Středisko pracujícího dorostu).
1960 – 1965: zde byli ubytováni posluchači Pedagogického institutu.
1965 – 1990: objekt sloužil k ubytování studentu jihlavského oddělení Vysoké školy zemědělské Brno.
1990 – 1994: byl objekt prázdný, chátral a byl devastován.
1995: objekt bezplatným převodem od Ministerstva vnitra získala SPŠ MV (Střední policejní škola Ministerstva vnitra) v Jihlavě. Rekonstrukce architekta Petra Holuba v roce 1995 adaptovala stavbu na současný stav nákladem 40 milionů Kč. K objektu patří také 2,5 ha lesoparku a sportovište.
Dnes hrádek patří státu a spadá pod ministerstvo vnitra. “Dále zde budou organizovány pracovní porady útvarů policejního prezidia a útvarů s celostátní působností, pro které je dislokace v centru republiky výhodná,” uvedla Vlasta Suchánková, mluvčí policejního prezidia.

Dnes
Hrádek je veřejnosti nepřístupný a jeho mohutné zdi, masivní kamenné ostění oken a dveří i kamenné bastiony je možné obdivovat pouze přes plot. Všude jsou nainstalovány kamery a správce je velmi nepříjemný až arogantní.

Zdroje:
http://www.tajemnamista.cz/
https://www.geocaching.com/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1dek_(Heulos)
https://commons.wikimedia.org/
http://jihlava.idnes.cz/historie-hitlerovy-skoly-na-hradku-v-jihlave-fnr-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140425_2059537_jihlava-zpravy_mv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *