Lóže u Z.·.S.·. na Univerzitě Karlově

7. března 2018 od 17 do 20 hodin se na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy konal seminář pořádaný Společností pro studium sekt a nových náboženských směrů, vedeným religionistou Doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíšekem Th.D. O zde přednášel její velmistr, fr. Tabris.

Anotace Zdeňka Vojtíška:
“Lóže u Zeleného Slunce je svébytná a nezávislá esoterní skupina zabývající se studiem i praxí tzv. hermetických věd (jde o tradiční západní okultní nauky: alchymie, astrologie, magie, kabala, divinační metody, posvátná geometrie, hermetická filosofie apod.). Lóže působí především v Jihlavě, pobočku má ale i v Praze. Založena byla roku 2011 a nyní patří k nejaktivnějším a nejotevřenějším okultním spolkům v ČR. Budeme hovořit především o vzniku a vývoji lóže, o jejích naukách a činnosti (v lóži je kladen velký důraz na rituální praxi). Podíváme se také na to, jak se liší od dalších esoterních skupin a v jakém se nachází kontextu na aktuální okultní scéně v Česku. Bude prostor i pro otázky. Lóži představí a na otázky bude odpovídat ideový otec a velmistr lóže Tabris.

Informace o společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů: https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_pro_studium_sekt_a_nov%C3%BDch_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%BDch_sm%C4%9Br%C5%AF

Foto: archiv Lóže u Z.·.S.·.