Letní filosofická škola

7. 7. 2017 proběhla na 27. letní filosofické škole, založené roku 1991 Karlem Flossem, v Dubu u Olomouce přednáška velmistra Lóže u Z.·.S.·. na téma: Kontinuita a diskontinuita v hermetismu a současných hermetických spolcích České republiky.

Anotace přednášky:
“Jaká je role kontinuity a diskontinuity v hermetismu obecně a především konkrétně v současných českých hermetických spolcích? Hermetismus je parareligiózní proud zabývající se teorií i praxí tzv. tajných západních tradičních věd – alchymie, astrologie, magie, kabaly a dalších podobných nauk – a to v jejich vzájemných souvislostech. Podíváme se především na to, jak to mají s kontinuitou na minulost u nás fungující hermetické spolky – např. zednářské lóže, rosekruciánské řády, společnost Univerzalia, pražská lóže OLDM, brněnské Malé opatství Thelémské, jihlavská Lóže u Zeleného Slunce, případně další méně známé či specifické skupiny. V čem je kontinuita pro hermetické spolky důležitá? Kdy se hermetik obejde bez ní? A kde může být i na překážku?”

Celý program tohoto ročníku: https://ia800900.us.archive.org/1/items/ProgramLF2017SAnotacemi_201903/Program%20LF%C5%A0%202017%20s%20anotacemi.pdf

Spolek Letní filosofická škola, z. s. byl založen v roce 2015 jako dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů, v němž se sdružili studenti, pedagogové a zájemci o filosofii za účelem rozvíjení filosofického, mezioborového a mezikulturního dialogu prostřednictvím pořádání každoroční Letní filosofické školy.

Oficiální stránky Letní filosofické školy: https://letnifilosofickaskola.webnode.cz/

Zdroj obrázku: Letní filosofická škola

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]