Religionistika a mystika

Religionistická literatura patří k důležitým částem vzdělání. Téměř všechny magické systémy světa se opírají či přímo vycházejí z náboženského myšlení a částečně lze proto nalézt klíč k jejich pochopení právě v religionistice. A mystika, jako vnitřní kontemplace člověka, se jako červená nit vine všemi těmito systémy. Seznam je pouze orientační, religionistické literatury je velmi mnoho.

Pozn.: tučné = doporučené

• Andreä, Johann Valentin: Chymická svatba Christiana Rosenkreutze
• Antonín, Luboš: Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách
• Arnold, Paul: Mayská kniha mrtvých
• Baigent, Leigh, Lincoln: Svatá krev a svatý grál
• Bo Yin Ra: Janova moudrost
• Boucher, Jules: Zednářská symbolika
• Čechurová, Jana: Čeští svobodní zednáři ve XX. století
• David-Neel, Alexandra: Mystikové a mágové tibetu
• Dietzfelbinger, Konrad: Školy mysterií
• Dobšovičová Pintířová, Dagmar: Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích
• Drake, Michael: Šamanské Bubny
• Dubin, Terezie: Kořeny ženské spirituality
• DuBois, Thomas: Úvod do šamanismu
• Dus, Jan A.: Proroctví a apokalypsy (Novoz.apokryfy III)
• Dus, Jan A.: Příběhy apoštolů (Novozák.apokryfy II)
• Dus, Pokorný: Neznámá evangelia (Novozák.apokryfy I)
• Edmonds/Clark: Hlasy větru
• Eliade, Mircea: Šamanismus a archaické techniky extáze
• Enoksen, Lars Magnar: Runy
• Flowers, Stephen E.: Oheň a led (Fraternitas Saturni)
• Frick, Karl R. H.: Osvícení: v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století
• Funk, Karel: Léčba duše a elementálové
• Gaiman, Neil: Severská mytologie
• Gorion, Bin: Pověsti židů
• Graves, Robert: Řecké mýty
• Griese, Otokar: Bratrstvo Bílé lóže
• Hawke, Elen: Pocta Luně
• Heller, Jan: Starověká náboženství
• Jilík, Jiří: Žítkovské čarování
• Jones, Noragh: Síla krkavce, moudrost hada
• Kalandra, Záviš: České pohanství
• Kalweit, Holger: Germánská kniha mrtvých
• Kalweit, Holger: Keltská kniha mrtvých
• Karel z Reichenbachu: Odické listy 1. – 8.
• Kerning, J.B.: Listy o královském umění
• kol.: Baghavadgita
• kol.: Bible
• kol.: Confessio Fraternitatis
• kol.: Fama Fraternitatis
• kol.: Jeruzalémská bible (má i deuterokanonické knihy”)
• kol.: Knihy tajemství a moudrosti I. – Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy
• kol.: Knihy tajemství a moudrosti II. – Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy
• kol.: Knihy tajemství a moudrosti III. – Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy
• kol.: Korán
• kol.: Tibetská kniha mrtvých
• kol.: Tóra
• kol.: Vetalapancavimsatika (Démonovy povídky)
• Korecká, Lucie: Sám spatříš svět stínů. Hranice mezi světy v pozdních ságách o islanďanech
• Koyré, Alexandre: Mystikové, spiritualisté, alchymisté 16. století v Německu
• Kozák, Jan A.: Ódin mýtus, oběť, iniciace
• Kozák, Jaromír: Knihy o JEOU
• Kozák, Jaromír: Pistis Sofia
• Kozák, Pavel: Posvátná geometrie Čech a Moravy
• Kratochvíl, Zdeněk: Evangelium Pravdy
• Kroupa, Jiří: Alchymie štěstí
• Lane, A. N. S.: Dějiny křesťanského myšlení
• Lao c´: Tao te ťing
• Laozi: Kniha o cestě a síle
• Lasenic, Pierre de: Hermetická iniciace Martinismu
• Lasenic, Pierre de: Hermetická iniciace Universalismu

• Lasenic, Pierre de: Kniha Prací
• LaVey, Szandor: Satanská bible
• Lombardi, Frances a Gerald: Nekonečný kruh: Výklad etiky amerických Indiánů
• Luffer, Jan: Katalog českých démonologických pověstí
• MacNulty, W. Kirk: Svobodné zednářství – symboly, tajemství, význam
• Mantak Chia, Maneewan Chia: Kultivace ženské sexuální energie I
• Mantak Chia, Maneewan Chia: Kultivace ženské sexuální energie II
• Marx, Arnold: Zlatí a Růžoví křižáci
• Matoušek, Jaroslav: Gnose
• McIntosh, Christopher: Rosenkruciáni
• McLuhan, T.C.: Dotknout se země
• Minařík, Stanislav: Tajné zasvěcení
• Mucha, Alfons: Otčenáš
• Nakonečný, Milan: Martinismus
• Nakonečný, Milan: Novodobý český hermetismus
• Namkhai Norbu Rimpočhe: Jóga snu a praxe přirozeného světla
• Neihardt, John Gneisenau: Mluví černý jelen
• Pokorný, P. a Oerter, W.B.: Rukopisy z Nag Hammádí 1
• Pokorný, P. a Oerter, W.B.: Rukopisy z Nag Hammádí 2
• Pokorný, P. a Oerter, W.B.: Rukopisy z Nag Hammádí 3
• Pokorný, Petr: Od Evangelia k Evangeliím
• Pokorný, Petr: Píseň o perle
• Prabhupada: Bhagavadgíta
• Rinpočhe, Sogjal: Tibetská kniha o životě a smrti
• Rudgley, Richard: Vzkříšení pohanství
• Rudolph, Kurt: Gnóze
• Sadek, Vladimír: Doteky duše: Snový deník o vzestupu lidské duše
• Saint-Germain: Nejsvětější trinosofie
• Saint-Martin: Přirozený obraz vztahů mezi Bohem, člověkem a vesmírem
• Sédir, Paul: Povinnost duchovního člověka
• Sédir, Paul: Sedm mystických zahrad
• Segerd Stanislav: Rukopisy od Mrtvého moře : hebrejsko-česky
• Sharamon, Shalila: Základní kniha o čakrách
• Shoshanna, Brenda: Židovská dharma
• Spregner, Iacobus: Kladivo na čarodějnice
• Srb, Tomáš: Řád svobodných zednářů – knihy I. – III.
• Steiner, Rudolf: Zemědělský kurz
• Sturluson, Snorri: Edda a Sága o Ynglinzích
• Swedenborg, Emanuel: Nebe a peklo
• Šulcová, Veronika: Santería
• Šulcová, Veronika: Vúdú
• Téra, Michal: Perun – bůh hromovládce
• Tohei, Koiči: Ki v každodenním životě
• Ullrich, Jan F.: Mýty lakotů
• Váchal, Josef: Paměti pro Josefa Portmana
• Váňa, Zdeněk: Svět slovanských bohů a démonů
• Veselý, Josef: Satanismus
• Vítek, Tomáš: Věštění v antickém Řecku I.: Od věštců k losům
• Vítek, Tomáš: Věštění v antickém Řecku II.: Tělo a sny
• Vítek, Tomáš: Věštění v antickém Řecku III.: Země a mrtví
• Wallace-Murphy, Tim: Svobodní zednáři
• Weinfurter, Karel: Kdož jste boží bojovníci
• Weinfurter, Karel: Ohnivý keř
• Weinfurter, Karel: Paměti okultisty
• Yates, Frances Amelia: Rozenkruciánské osvícenství
a mnoho dalších ….

Foto: Pixabay a archiv Lóže u Z.·.S.·.