Výklad názvu

Proč výklad názvu? Protože je dlouhý. Protože je mnoho-obsažný. Protože zakladatelé Lóže u Z.·.S.·. mají rádi (alespoň někdy) jasno. A také proto, že ke každé debatě je dobré si předem definovat pojmy. Proto nabízíme tento poměrně podrobný výklad názvu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., který jednak také něco prozradí o jejím charakteru a navíc snad pomůže předejít některým případným nedorozuměním.

• To, co vše může znamenat odkaz na Zelené Slunce, v základním názvu lóže, necháváme na invenci každého jednotlivce, tato charakteristika však odkazuje nejméně k některým zajímavým skutečnostem hermetickým, náboženským či astronomickým. Taktéž zajímavé jsou souvislosti se zelenou barvou (viz článek), ne že bychom ji tedy upřednostňovali před jinými, všechny mají svůj význam a všechny dokážou být podobně matoucí.

Svobodná = to jest myšlenkově, názorově, ideově, nábožensky, politicky … na všech organizacích a ideologiích nezávislá.

Otevřená = netajná ve svých cílech a aktivitách, s více méně volným členstvím.

Lóže = především symbolické označení, jednak proto, že přeci jen charakter setkávání je lóžový, také činnost a směřování navazuje na mnohé lóže, ale i třeba jen proto, že v takové lóži se pěkně sedí, člověk se v ní cítí trochu bezpečně a mnohdy z ní odchází s hlubokým zážitkem. Ale klidně můžeme být i jakýmsi klubem, spolkem, školou, akadémií, synagógou či ekklésií (v původních významech těchto slov!).

Studentů a Adeptů = což znamená aktivní teoretický i praktický rozměr, tedy studium i zakoušení praktických aplikací našich zájmových oborů.

Věd Hermetických = tedy oborů jinak charakterizovaných také jako esoterní či okultní (všechna 3 slova mají v zásadě stejný význam i když je mnohdy lidé používají zkresleně a tendenčně), přičemž hlavní úsilí věnujeme tzv. západním podobám oborů k hermetismu nejčastěji řazeným: alchymii, astrologii, magii, kabale, tarotu, posvátné geometrii, hermetické filosofii a dalším.

Nezastírající Theologie = naším zájmem je také theologie, a to taková, která nezastírá, nevybírá, nezjednodušuje, neignoruje, neodbývá, nebojí se, nevyhýbá se názorům, postojům, problémům dogmat, církevních tradic, biblickým místům i dalším posvátným spisům, jak se to žel často v křesťanství dělává. Nechceme nechávat pokladů v Písmech skrytých hníti ani s nimi tendenčně nakládati. Theologii chápeme jako opravdu živoucí, aktuální a poctivé „slovo o Bohu“ či „Boží oslovení“. Půjde-li tedy s námi někdo i do těchto debat, budeme rádi a slibujeme velmi zajímavé a svěží výsledky.

Poznávání = (řec. Gnosis, sansk. Džňána, heb. Daath) jedná se o stále pokračující proces, nejen teoretického poznávání, ale i praktického přimknutí k poznanému.

Přírody = (řec. Fysis – i přirozenost) toho, co nás tvoří a obklopuje, jehož jsme součástí i hospodáři… co je krásné i děsivé.

Vesmíru = (řec. Kosmos – šperk) to, z čeho jsme vyšli, čeho jsme součástí a do čeho se navrátíme …