Historie Lóže u Z.·.S.·.

Lóže u Zeleného Slunce – svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru (dále jen L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.) vznikla v Jihlavě v sobotu 12. února 2011 v 16:47.


Lóže u Zeleného Slunce vznikla v Jihlavě ve 3 fázích: nejdříve pomyslně (jako idea) v září 2007, teoreticky potom (vytvoření názvu, www stránek, rozpracovaných idejí a návrhu činnost) v únoru 2011; prakticky jako skupinová pracovní lóže začala fungovat v červnu 2014.

L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. založil Pavel A. Jurkovič (dále jen PJ; narozen 1972 na Hané, od 1999 žijící na Vysočině) v návaznosti na své přednášky s následnými dlouhými diskuzemi o hermetických vědách (astrologii, alchymii, magii, kabale, tarotu atd.), které pravidelně konal v jihlavské čajovně Green-Space od 18. 9. 2007 (do dubna 2014) pod pseudonymem Abbé de Echinopolis.
V sobotu 12. února 2011 po úvaze a krátkém rozjímání vymyslel PJ kompletní název L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a v 16:47 založil první lóžové internetové stránky (zeleneslunce.websnadno.cz).
L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. tedy zpočátku fungovala pouze jako hermetické přednášky s diskuzemi, které vedl jeden čleověk a internetové stránky, jejichž cílem bylo především aktuálně informovat o nadcházejících přednáškách + zveřejňovat některé studijní materiály, výstupy z některých přednášek a uvádět odkazy na jiné aktivity, které s hermetismem souvisejí (akce, konference, přednášky, spolky, knihy apod.).
Během necelých 7 let měl PJ v Green-Space celkem 104 hermetických přednášek. Má také dlouholeté zkušenosti z členství v mnoha hermetických lóžích, řádech a spolcích.

Spoluzakladateli L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. se stali blízcí přátelé PJ, kteří se také zajímají o hermetické nauky – fr. Nautilus a sr. Temperantia , ti se podíleli na činnosti jen občas, stali se spíše jakousi formální záštitou lóže.
Od r. 2013 měl PJ hermetické přednášky také v nově vzniklém Antikvariátu Jihlava. Ten svoji činnost ukončil žel již r. 2014. Téhož roku PJ ukončil přednášky i v čajovně GS s úmyslem posunout činnost lóže více prakticky. Se zakladatelem a majitelem Antikvariátu Jihlava Tomášem Plesingerem (dále jen TP), který se také velmi zajímal o hermetismus, se dohodli na tom, že budou v práci L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. pokračovat společně, a to především již praktickou formou – lóžové práce pro méně lidí, ale už jen pro ty, kteří chtějí hermeticky pracovat aktivně a také se spolupodílet na lóžových aktivitách.

V květnu 2014 byly spuštěny nové webové stránky (http://luzs.cz/), které shrnují práci L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a slouží členům i veřejnosti pro osobní studium. Na webu se též zveřejňují termíny programu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. i jiných zajímavých akcí. Obsah se neustále doplňuje jak autorskými tak převzatými texty, i překlady z cizích děl.
První uzavřené pracovní setkání L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. uspořádali PJ a TP v pátek 27. června 2014 v salonku jihlavské kavárny Salotto – sešli se celkem 4 lidé. Práce trvala asi 4 hodiny a měla složku jak studijní (alchymie, hebrejština), tak praktickou (rituály, očistná či posilující cvičení, invokace apod.).

Od té doby lóže funguje již jako klasická členská organizace a lóžové práce probíhají pravidelně každý měsíc. Jsou určeny pouze členům lóže nebo speciálně pozvaným hostům (z jiných lóží a spolků, odborníkům apod.). Zpočátku probíhaly v saloncích některých jihlavských kaváren, které ale nebyly vhodným prostředím, a tak díky laskavé podpoře čajovny Green-Space probíhají nyní uzavřená setkání opět tam. V současnosti (2016) se pravidelně k lóžovým pracem schází 6-12 lidí.
Mimo pravidelných setkávání probíhají i mimořádná venkovní setkání s krátkými rituály a následným otevřeným posezením v kavárně (kam může přijít kdokoli a neformálně se členy lóže popovídat a čemkoli ho zajímá) nebo delšími pracemi na vhodných místech mimo Jihlavu (např. výroba fluidického kondenzátoru, magických hůlek, pečetí, spagyrie, delší rituály, evokační praxe apod.).
Od r. 2014 L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. spolupracuje také s některými jinými hermetickými spolky v ČR, úžeji potom s Volným sdružením badatelů okultních Praha – zde se účastníme pravidelných setkání i společných výjezdních (např. výroba magických zrcadel, čarod.mastí).
Řádné oficiální stanovy lóže byly schváleny 1. členskou schůzí 14. 8. 2016.
V pátek 18. listopadu 2016 byla otevřena 2. pracovní skupina: pražská pobočka L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. – první setkání se uskutečnilo v kavárně Divoké matky v pražském Karlíně.
Nyní má tedy L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. své řádné stanovy, webové stránky, členstvo ve dvou skupinách (prakticky z celé ČR), cíle, studijní program, rituály, dané formy setkávání, má i své patrony a patří již k etablovaným hermetickým skupinám v ČR.

© Zpracoval: fr.˙. Tabris & fr.˙. Dóv, Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015
Foto: archiv Lóže u Z.·.S.·.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *