Seznam uspořádaných přednášek

Přednášky uspořádané v čajovně Green Space a v Antikvariátu Jihlava před založením Lóže u Z.·.S.·., tedy mezi lety 2007-2014.

ČAJOVNA GREEN SPACE

I. ~ úvodní setkání
Nadhozená témata: lze i dnes potkat mága či alchymistu? Je něco na horoskopech či výkladu karet? Alchymie v Pánovi prstenů, Harry Potterovi či mši svaté. Rozbor díla „Dogma a rituál vysoké magie“ od Eliphase Léviho. Tajemství zednářů, rosekruciánů a jiných tajných řádů. Hledání Kamene Mudrců a Svatého Grálu.
II. ~ Tarot 1
Témata: historie tarotu, druhy tarotových karet, možné způsoby výkladu, hermetické souvislosti (s kabalou, astrologií apod.), lze věštit budoucnost?
III. ~ Tarot 2 – klíč k iniciaci
Podtitul: karty jsou na stole, hermetická “hra” je rozehrána … dívanka pokračuje.
IV. ~ Tarot 3
Podtitul: karty jsou na stole, hermetická “hra” je rozehrána …dívanka stále nekončí. Témata: Tarot a jeho křesťanské, kabalistické, alchymické i další souvislosti; tarot v Bibli,
horoskopu či stromu života.
V. ~ Astronomie versus Astrologie
Diskuze s astronomem. Dva pravidelné pořady ASTRONOMIE a HERMETICKÉ VĚDY, tentokrát v tentýž den, v tentýž čas. Shodnou se v něčem? Najde se společný průsečík či ne?
VI. ~ Her(m)etické povídání o Vánocích
Témata: kořeny vánočních svátků, magie Vánoc, slunovrat, zrození Božského dítěte, nalezení Kamene Mudrců, kdo byli tři králové, klanění mágů, tajemství betlémské hvězdy, příchod Nového Věku, návrat Panny a Saturnské říše.
VII. ~ Astrologie – mluví k nám hvězdy?
Témata: historie astrologie, jak lze pracovat s horoskopy, ukazují hvězdy budoucnost? horoskop jako mandala.
VIII. ~ Astrologie 2 – rozhovory pod hvězdami
Témata: smysl astrologie, duchovní aspekty astrologie, použití horoskopu v alchymii, magii, kabale.
IX. ~ Astrologie 3 – rozhovory pod hvězdami pokračují
Témata: zvěrokruh a posvátná geometrie, astrologická symbolika na katedrálách a jiných kamenných stavbách, náhled za planetární sféry, “astro-kniha mrtvých”, symbolika
dvanácti a třináctého.
X. ~ Kabala – židovská mystika
Témata: sefirotický strom (10+1 sefir), 4 světy stvoření, 3 duše podle kabaly, 22 písmen, skrze něž byl stvořen svět; Sefer Jecira; Golem, Maharal a jiné legendy.
XI. ~ Kabala 2 – nové pohledy
Témata: Kabala a tělo, vztah duší k tělu, tělo v Bibli. Hermetická kabala (E. Lévi, Papus); kabala a věda (E=mc2…). Křesťanská kabala (Agrippa, Fludd, Kircher, Khunrath,
rosenkruciáni).
XII. ~ Praktická kabala, tvorba Golema
Témata: Kabalistická meditace. Metody praktické kabaly, Gematrie, Notarikon, Temura. Různá pojetí Golema ~ Golem Maharalův, Meyerinkův, Scholemův.
XIII. ~ Kabala 4 – písmena
Témata: 22 písmen, skrze která povstal Svět. Kniha Utváření (Sefer Jecira). Strom Života. Číselná symbolika písmen. Hebrejské písmo a Tarot.
XIV. ~ Hermetická filosofie
Témata: Tabula Smaragdina (Smaragdová deska) – hlubina všech tajemství, základní text alchymie a dalších hermetických nauk. Corpus Hermeticum – “bible” hermetismu. Kybalion – klíčové ideje hermetismu.
XV. ~ Eliphas Lévi – odkaz a dílo
Témata: Odkaz “obnovitele” novodobého hermetismu. Hlavní díla – Dogma a rituál vysoké magie, Zasvěcovací dopisy, Dějiny magie, Věda duchů, Tajemství kabaly, Klíčky Šalamounovy a další. Pokračovatelé jeho odkazu.
XVI. ~ Magie – prokletá věda
Témata: Historie magie. Druhy magie. Principy a praktiky. Osobnosti, mágové. Magické předměty. Pantakly. Starobylé grimoáry.
XVII. ~ Tajemství katedrál
Témata: alchymické poselství gotických katedrál, odkaz Fulcanelliho díla.
XVIII. ~ Příbytky filosofů
Témata: hermetická symbolika měst, staveb a míst, … s otázkou na závěr: je i Jihlava esoterická ?
XIX. ~ Základy hermetismu
Výklad velké alegorické tabule M. Meriana “Hermetická zahrada”.
XX. ~ Pravdy a lži Šifry Mistra Leonarda
Témata: Co Da Vinci kódoval ve svých obrazech? Je Bible věrohodná? Co je obsahem rukopisů od Mrtvého moře a apokryfních evangelií? Co a kde je Svatý Grál? Co tajili Templáři, Rosenkruciáni, Zednáři, Převorství Sionské či Církev a Opus dei? Kdo byla Máří Magdaléna? Žijí dnes Ježíšovi potomci?
XXI. ~ Templáři – prokletí rytíři nebo nositelé tajemství?
Témata: Kdo byli Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu? Jaká tajemství objevili? Odkud vzali své bohatství? Byli opravdu kacíři? Existují dodnes?
XXII. ~ Bible a apokryfy – zákl. texty hermetismu, náboženství i konspirace
Témata: Je Bible věrohodná? Kdo je jejím autorem? A co dogmata? Co je obsahem Rukopisů od Mrtvého moře a Apokryfních evangelií? Vztah Křesťanství a Gnoze. Křesťanské texty v Magii, Alchymii a Kabale.
XXIII. ~ Svobodní Zednáři – historie i současnost zednářských lóží
Témata: Původ zednářských bratrstev. Symbolika a nauky Zednářů. Stupně zednářského zasvěcení. Zednářské lóže u nás.
XXIV. ~ Máří Magdaléna & Posvátné Ženství
Témata: Máří Magdaléna v Bibli a dalších spisech. Máří jako nositelka Grálu. Podoby Posvátného Ženství: Zasvěcená Panna, Posvátná Prostitutka, Velká Pečující Matka, Moudrá Stařena.
XXV. ~ Vánoce a symbolika hvězdy – pentagramy, hexagramy a jiné “…gramy”
Témata: Přijďte si předvánočně pohrát s nejstarším symbolem lidstva. Přijďte vyslechnout dávné poselství mágů. Hvězdy v přírodě, historii, náboženství, umění, alchymii, magii, astrologii.
XXVI. ~ Buddhistická esoterika
Témata: Buddhové, bódhisattvové, božstva a další bytosti. Rituální předměty tibetského buddhismu v praxi západního hermetismu. Mantry, mudry, tangky, mandaly. Buddhistická
magie.
XXVII. ~ Tibetská kniha mrtvých a další “knihy mrtvých”
Témata: Význam spisu Hluboké učení o spontánním vysvobození skrze rozjímání o pokojných a hněvivých božstvech. Srovnání s Etiopskou “knihou mrtvých” Stužka spravedlnosti, eventuelně s dalšími. Výklad Bhavačakry (“kola bytí”).
XXVIII. ~ Satanismus
Témata: Historie i současnost tohoto kontroverzního hnutí. Hlavní osobnosti satanismu. Rizika tohoto světonázoru. Nauky, ideje, symboly. Kdo je 666?
XXIX. ~ New Age – “Nový Věk” – postmoderní náboženství
Témata: Teorie Věků – Mýtus Věku Ryb versus Věku Vodnáře. Hlavní myšlenky a proudy hnutí New Age.
XXX. ~ Alchymie – Královské Umění, magie hmoty, pouť ducha
Témata: Úvod do alchymie. Alchymie versus chemie. Principy alchymie. Významní alchymisté. Hlavní alchymické traktáty. Opus Magnum. Prima Materia. Quintessence. Lapis
Philosophorum.
XXXI. ~ Alchymie 2 – Tajemství Nicolase Flamela
Témata: Život, smrt a nesmrtelnost největšího z alchymistů. Rozbor emblémů z Knihy hieroglyfických obrazů ~ tajemná kniha Abrahama Žida.
XXXII. ~ Alchymie 3 – Mutus Liber ~ Mlčící kniha
Témata: Výklad nejznámějšího alchymického “komiksu”. Tichý návod k nalezení Kamene Mudrců.
XXXIII. ~ Alchymie 4 – Alchymická mše
Témata: Melchior Cibinensis: Proces podaný ve formě mše. Paralely mezi mší římskokatolickou a mší alchymickou. Alchymie & křesťanství. Mariánská a christologická symbolika v alchymii. Kristus jako Lapis Philosophorum.
XXXIV. ~ Alchymie 5 – Alchymie a kabala
Témata: Záhadný a jediný kabalisticko-alchymický text: Eš Mecaref. Planetární a kovní symbolika sefirotického stromu. Planetární centra v člověku =› cesta k duchovnímu uzdravení.
XXXV. ~ Alchymie 6 – Alchymický bestiář mnicha Basilia Valentina
Podtitul: ….především s přihlédnutím ke Dvanácti klíčům ke dveřím vedoucím k pradávnému Kameni našich předků.
XXXVI. ~ Alchymie 7 – Smaragdová deska
Podtitul: Výklad pradávného textu, který je klíčem k hermetickým vědám.
XXXVII. ~ Procházka hermetickou Jihlavou
Tentokrát i s vycházkou za některými tajemnými emblémy v nitru města.
XXXVIII. ~ Kabalistický klíč ke stvoření
Astrologický, geometrický a numerologický rozměr Sefer Jeciry (Knihy Utváření) a biblické Geneze.
XXXIX. ~ “22 = 3 + 7 + 12”
Živly, Planety, Znamení a síla Písmen dle Kabaly.
XL. ~ Tarotový Šém Kabaly
Střípky ke kabalistické meditaci. Ukázky praktických aplikací Sefer Jeciry a 22 Velkých Arkán.
XLI. ~ Kabala & meditace
Některé meditační praktiky starých kabalistů. Meditační tvorba Golema, permutace Božích Jmen. Význam některých Písmen, skrze která byl stvořen Svět.
XLII. ~ Kabalistické základy Posvátné geometrie
Pětirozměrný Vesmír podle Sefer Jeciry. Geometrická podstata Stromu Života.
XLIII. ~ Kompostovaný Kristus čili Alchymická mysteria Vánoc aneb Kterak se tři neznámí hermetici rozpoznáním Nebeského Krále sami stali králi
Převážně nevážné her(m)etické povídání o nadcházejících svátcích.
XLIV. ~ Otazníky nad Biblí – tajemství nejrozšířenější knihy světa
Kdy Bible vznikla ? Kdo ji napsal ? Proč byla napsána ? Co se do ní nedostalo, a proč ? (problematika Apokryfů) Je Bible věrohodná ? Jaké máme překlady ? Proč je tolik církví ? Použití Bible v Magii, Alchymii a Kabale.
XLV. ~ Co se do Bible nedostalo, a proč ?
Jak a kdy vznikl biblický kánon ? Kolik knih vlastně Bible obsahuje ? Byly některé spisy záměrně z Bible odstraněny ? Proč se křesťané bojí číst Apokryfy a nekřesťané zase Bibli ? Knihy kanonické, deuterokanonické, pseudepigrafy, apokryfy a ..?
XLVI. ~ Tajemství svitků od Mrtvého moře
Odhalily Kumránské rukopisy nějaká skrývaná tajemství ? Jaký je jejich vztah k Bibli a Křesťanství ?
XLVII. ~ Ježíš a Kumránské svitky
Jaký je vztah Rukopisů od Mrtvého moře k Ježíšovi, Jeho poselství a prvním Křesťanům ?
XLVIII. ~ Páté Evangelium a další překvapivé nálezy z Nag Hammádí
Evangelia ~ Tomášovo, Filipovo, Máří Magdalény, Pravdy a další. Proč byly v křesťanské knihovně i spisy hermetické a filosofické ? Gnostické křesťanství. V čem se liší od Bible ? Čím provokuje křesťany ?
XLIX. ~ Páté Evangelium II.
… budeme pokračovat v dalším rozjímání nad hlubinami gnostických rukopisů z Nag Hammádí; tentokrát především nad spisy s větším gnostickým a hermetickým rozměrem …
L. ~ Jidášovo evangelium
Zamayšlení nad starobylým kontroverzním textem.
LI. ~ Tarot Grálu
Gnostické poselství Tarotu. Originální setkání s rytíři, královnami a kouzelníky při putování za nejsvětější relikvií.
LII. ~ Svatý Grál, Kopí Osudu a Meč Excalibur jako východiska naší dávné spirituality.
LIII. ~ Hermetické poselství Rosslynu
Tajemství i krása skrytá v emblémech Rosslynské kaple.
LIV.-LXXV. ~ Kabalisticko-okultní tarotové orákulum

 1. Mág rozprostírá své propriety.
 2. Papežka nabízí klíče k náboženství i přírodě.
 3. Císařovna vládne nebeským kůrům i lidským srdcím.
 4. Císař – vládce kovů podzemských, pozemských i nadzemských.
 5. Papež – velekněz mystérií kvintesence a nositel planoucího pentagramu.
 6. Zamilovaného rozhodnutí přetěžká aneb za-peklitosti hexagramu.
 7. Triumfální vůz – tajemství alchymické sublimace.
 8. Spravedlnost – cesta stromem sefirot.
 9. Poustevník – skryté světlo meditace.
 10. Kolo štěstí – hra mezi osudem a náhodou.
 11. Síla – počátek prací Héraklových, Samsonových či Bruncvíkových?
 12. Viselcovo “Dokonáno jest” Velikého Díla.
 13. “Život plyne jak voda…” aneb Žnec se nezakecá.
 14. Mírnost, Střídmost, Proměna – poselství transmutace vnitřního zlata.
 15. Odpůrcovy odpornosti čili Pomlouvače trumfy.
 16. Dům Boží – nezůstane kámen na kameni.
 17. Hvězda – džbány jsou vylity, hlubiny duše se otvírají.
 18. Luna
 19. Slunce
 20. Soud
 21. Svět
 22. Blázen


LXXVI. ~ “Už je to tady …” aneb rok 2012 a očekávání kolem něj. — Proroctví a teorie zastánců konce světa či transformace lidstva. Argumenty odpůrců. Smysluplnost i nebezpečnost duchovních hnutí. 2012 = obchodnický trik nebo duchovní obroda?
LXXVII. ~ Rok 2012 a možné varianty konce světa. — Přehled nejčastějších teorií, jejich zhodnocení, pravděpodobnost a načasování. …Možná zazní i Mayské orákulum pro vás osobně…
LXXVIII. ~ Carl Gustav Jung – opomíjená cesta poznávání. — Kompletní 3 hodinový úvod do Junga velmi poutavě přednesl Nautilus.
LXXIX. ~ Sedm promluv k zemřelým. — Novodobý gnostický apokryf C.G.Junga (s komentářem religionistickým, hermetickým a biskupa současné Gnostické církve).
LXXX. ~ Tajemství starodávných gnostických kodexů. — C.G.Jung a rukopisy z Nag Hammádí. Gnostické náboženství – provokace nebo pravda?
LXXXI. ~ Střípky duše – četba z dávných gnostických kodexů. — Krása i Hloubka a fascinující myšlenky egyptských “kacířů” prvních staletí… …tak trošku jiné křesťanství.
LXXXII. ~ Gnóze a hermetismus. — Četba z dalších původních gnostických kodexů, tentokrát těch, které souvisejí s hermetickými naukami.
LXXXIII. ~ Hermetismus mezi filosofií & gnosí. — Pohled na Boha v rané hermetice (základní vhled do Corpus Hermeticum).
LXXXIV. ~ Odpovědi na “Odpověď na Jóba”. — Diskuze k vrcholu Jungova díla nad jeho revolučním textem o podstatě náboženství i lidské duše.
LXXXV. ~ Odpověď na Junga. — Shrnutí předchozích přednášek – diskuze, posezení nad čajem a vínem; bonus: četba z dopisů C.G.Junga.
LXXXVI.-LXXXV. ~ Putování královstvím alchymie (9/2012-6/2013)
LXXXVI. ~ Úvodní vstup do tajuplné Říše Alchymie, královny tradičních věd. Seznámení se základními pojmy, principy a cíly alchymického Umění.
LXXXVII. ~ Živly. Oheň, vzduch, voda, země – elementy z nichž je utkán celý náš svět i my sami.
LXXXVIII. ~ Zázraky lesa a duch obilí. Tajemství alchymických symbolů, značek, alegorií, anagramů, kryptografií a enigmat.
LXXXIX. ~ Astrologicko – alchymický význam 7 planet, kovů, fází Díla, božstev, ctností, neřestí i svátostí.
XC. ~ Tycho Brahe – alchymista se zlatým nosem. Imaginativní návštěva Nebeského paláce na ostrově Hven.
XCI. ~ Giordano Bruno – mnich a mág. O podivuhodné cestě jednoho génia z kláštera až na hranici a dále až do věčné paměti lidstva.
XCII. ~ Zrcadlo mágů (Speculum Magorum). Četba z magických spisů Giordana Bruna, meditace nad jeho hermetickými obrazci, diskuze o jeho přínosu pro současné hermetické bádání.
XCIII. ~ Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim neboli PARACELSUS – lékař, alchymista, reformátor. Setkání s fascinující osobností, která ovlivnila celou novodobou evropskou civilizaci, její vědu i filosofii.
XCIV. ~ Paracelsova terapie – útržky a ukázky z lékařské, léčitelské a alchymické praxe Paracelsovy …
XCV. ~ Podivuhodná magie a fantastické bytosti tak řečeného Paracelsa aneb Jak dosíci plného zdraví ducha, duše i těla; skrze rtuť síru a sůl; v ohni, vzduchu, vodě a zemi naší.
XCVI. ~ Paracelsica Jungiana – Paracelsovo dědictví v pohledu C. G. Junga.
XCVII. ~ Ozvěny 10. návštěvy Jeho Svatosti 14. Dalajlamy v České republice – posezení s přímým účastníkem posledních 6 Dalajlamových návštěv u nás.
XCVIII. ~ KABALA – nejen židovská mystika.
IC. ~ POSEZENÍ NAD KNIHAMI (duchovními, filosofickými, hermetickými, i jakýmikoli jinými), které právě čtete, nebo které vás v poslední době zaujaly – ukázky, myšlenky, sdílení…
Čtení z knihy Petra Vopěnky “Hádání v hospodě aneb Jak se v hospodě u Jirásků na Královských Vinohradech hádal jeden samorostlý myslitel s jedním vědcem, a jak se do jejich hádky později vmísili i jiní lidé” (27 filosofických disputací o povaze reality, smyslu vědy, buddhistické nirváně, středověké vizi vesmíru, duchovním životě rostlin a o řadě dalších pozoruhodných věcí). …také něco například z fascinujících “Žítkovských bohyní” od Kateřiny Tučkové nebo z knihy “Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem” od Emila Ludwiga …a také z knih, které jste donesli vy…
CI. ~ ŽIVOT BRIANA – předvánoční rozjímání nad Montypythonovským “5. evangeliem” aneb Co nám také možná zvěstovala hvězda betlémská. (Jubilejní sváteční 100. setkání.)
“… naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A anděl Páně řekl: Hle, zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Brian, zvaný Brian, syn Mandin. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. Ale bacha… těch jeslí je tam víc… 😉 “
CII. ~ DENÍKY JOHNA DEEHO – nahlédnutí do soukromých poznámek, zážitků, výzkumů i seancí anglického astronoma, astrologa, mága, matematika, geografa, diplomata a rádce krále Edwarda VI. a královny Alžběty I., dvorního alchymisty císaře Rudolfa II. a Viléma z Rožmberka; a vůbec velké renesanční osobnosti, která zásadně ovlivnila běh dějin, a která nejspíš byla krátce i v Jihlavě.
CIII. ~ ALCHYMISTÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH – seznámíme se s adepty umění alchymického, kteří působili na území Českém – ať už jde o Čechy nebo i cizince, kteří u nás nějakou dobu působili, pracovali v laboratořích, debatovali v učených kroužcích a hledali Kámen Mudrců.
CIV. ~ ALCHYMISTÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH II. – MÍSTA u nás spojená s alchymií. Projdeme si zásadní místa v Čechách a na Moravě, kde působili slavní i méně známí alchymisté, jak čeští, tak z jiných zemí. Povíme si, kde u nás všude byly alchymistické laboratoře, a co se v nich dělalo.
CV. ~ Povídání “O ZEMI, ŽIVLECH A NAVAZÍCH” na Den země.

ANTIKVARITÁ JIHLAVA 2013 – 2014

04.06.2013: Haidler, Achab – Symbolika 22 znaků hebrejské abecedy
13.06.2013: Másilko, Martin – Socionika a C. G. Jung
28.06.2013: Veselý, Josef – křest nové knihy a beseda s autorem
09.07.2013: Jakešová, Štěpánka – Tajemné civilizace Peru-Bolivie
10.07.2013: Jakešová, Štěpánka – Šamani a magie Amazonie
18.07.2013: Wang Syu-chun (Hongkong) – Taiwan, můj domov
25.07.2013: Plesinger, Tomáš – Historie knižních vazeb
01.08.2013: Vala, Ondřej – Stále sníme Český sen? Reklama její vliv na člověka.
06.08.2013: Šplíchal / Bajer – Komunismus a socialismus, osobnost Karla Goliata
17.08.2013: Havlíková, J./ Kalová, L. – Mandaly a aromaterapie
29.08.2013: Rubin, Josef (USA) – Ayurveda: celostní medicína
03.09.2013: Mgr. Michael Hauser, Ph.D. – Levice ve světě přízraků (Kapitalismus jako zombie)
05.09.2013: Dubová, Dana – Starodávný a megalitický Libanon
19.09.2013: Vavřinec, Marek J. – Vytěsněné planetární principy v dějinách křesťanství
26.09.2013: Dr. Lebloch – Buddhistické kláštery JZ Tibetu v péči českých restaurátorů
03.10.2013: Másilko, Martin – Psychologické typy a jejich slučitelnost dle C.G.Junga
10.10.2013: Vavřinec, Marek J. – Starořecká mytologie ve světle astrologi
12.10.2013: Plesinger, Tomáš – Čajový obřad (čadó) 茶道
15.10.2013: Festival svobodných filmů (svobodná kultura a autorská práva v historii i současnosti)
19.10.2013: Válková, Veronika – Autorské čtení + autogramiáda nové knihy, diskuze
25.10.2013: Štěpán Hulík + ? (autorské čtení) MFDF
26.10.2013: Kateřina Šedá a Aleš Palán (autorské čtení + promítání) MFDF
27.10.2013: Karel Hvížďala a Karol Sidon (autorské čtení) MFDF
28.10.2013: Jan Bernard a Jan Němec (autorské čtení) MFDF
07.11.2013: Kolodrubec, Aleš – Sherlock Holmes a A.C.Doyle
14.11.2013: Vavřinec, Marek J. – Astromorfologie
19.11.2013: Jakešová, Štěpánka – Expedice za jaguárem v Brazilii 2013
23.11.2013: Radek Štěpánek a Vojtěch Kučera (autorské čtení poezie a promítání)
28.11.2013: Plesinger, Tomáš – 5000 let knihy (historie a vývoj)
03.12.2013: Jakešová, Štěpánka – Šamanismus And
5.12.2013: Jurkovič, Pavel – Proč k nám tak rád jezdí dalajláma?
10.12.2013: Filmové dokumenty a beseda s českou etnografkou a tibetoložkou PhDr. Zuzanou Ondomišiovou
12.12.2013: Másilko, Martin – Psychologické typy a jejich slučitelnost dle C.G.Junga
19.12.2013: Kostičová, Zuzana Phd.Mgr. – Kam zmizeli staří Mayové? Civilizační kolaps ve světle vědy
28.-29.12.2013: Kurz: Knižní vazba / základy
9.1.2014: Homeopatie – Vaše cesta ke zdraví
16.1.2014: Kostičová, Zuzana Phd.Mgr. – Fenomén mayského kalendáře aneb mýty o stvoření a zániku
23.1.2014: Danková, Zdenka – Zakázaný Falun Gong
30.1.2014: Honěk, Jaroslav – Zelené potraviny a jejich vliv na zdraví
6.2.2014: Drogy dneška
13.2.2014: Kostičová, Zuzana Phd.Mgr. – Krev a slunce – jak rozumět aztéckým lidským obětem
20.2.2014: Jurkovič, Pavel – Alchymie – magie hmoty a pouť ducha
21.2.2014: 17.30: Setkání španělsky mluvících lidí (Encuentro con personas de habla hispana)
27.2.2014: Evropská dobrovolná služba aneb jak vyrazit jednoduše na rok do zahraničí
4.3.2014: Gabrielová, Hana – Konopí (cannabis) v praxi
6.3.2014: Achab Haidler – Odkrytá kabala
13.3.2014: Kostičová, Zuzana Phd.Mgr. – Indiáni a Atlantida – skutečnost nebo moderní mýtus?
18.3.2014: Benešová, Lenka Mgr. – Hlasový seminář – Alternativní hlasová cvičení pro rozvoj vnímavosti; Práce s tělem, dechem a myslí
20.3.2014: Ovesný, Pavel – Punkové podnikání v Jihlavě
21.3.2014: Kubánka a Ekvádorka o Kubě a Ekvádoru
27.3.2014: Švadlenková, Gabriela – Psychologie pohovorů aneb jak zvládnout pohovor se zaměstnavatelem?
29.3.2014: Kašpárek, Jan – Půlnoční Ikaros – Autorské čtení poezie
3.4.2014: Hofhanzl, Čestmír – Věc naší viny (komunismus, kapitalismus, mocenský aparát) –
10.4.2014: Šíma, Robert – Jižní Amerikou od severu k jihu, pití maté a jiné tradice
17.4.2014: Jurkovič, Pavel – Historie alchymie v českých zemích
18.4.2014: Marco – Perú aneb Marco o své zemi
24.4.2014: Podařil, Miloš – Dveře nebe i pekla aneb reálné hrozby z vesmíru
1.5.2014: Bartošová, Alena – Goji, ovoce nesmrtelnosti
15.5.2014: Kellenberger, David – Luk a šípy dávnověku (experimentální archeologie)
22.5.2014: Blažíček, Jan – Kambodža aneb mám za ženu rudou khmérku
27.5.2014: Jadrný, Josef – Těžba uranu na vysočině?
05.6.2014: Baudiš, Jan prot.Mgr. – Pravoslavná církev známá i neznámá
12.6.2014: Másilko, Martin – Interpersonálkní vztahy, socionika a typy dle Junga
15.6.2014: Kábul – Live koncert+didgeridoo workshop
19.6.2014: Vomelová, Ivana – Homeopatie aneb možnosti a využití v praktickém životě
26.6.2014: Skřička, Stanislav – Pozvání do 5. dimenze, vitariánství a povídání nejen o stravě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *