Kabala a židovská mystika

Kabala je poměrně komplikovaná oblast hermetismu a také velmi zásadní. Kabalistická terminologie a principy se promítají do magie velkou měrou a proto je její, alespoň částečná znalost, pro adepta nutností. Veškeré moderní snahy všemu přiřknout nádech kabaly jsou naprosto scestné. Opravdovou kabalu není možno praktikovat bez znalosti hebrejštiny.

Pozn.: tučné = doporučené

KABALA
• Bönischová, Helena: M a´ase Merkava
• Chamša Chumšej Tora – 5 knih Mojžíšových
• Dluhoš, Marek: Kabalistická teurgie
• Eisenberg, Isaac: Sefer Raziel haMalach – praktická teurgie a mystika kabalistická
• Feder, Richard: Hasafah HaIvrit, hebrejská řeč
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Vesmír v kabale
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Adam a kabalistický strom
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Psychologie a kabala
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Strom života – úvod do kabaly
• Idel, Moše: Kabala – nové pohledy
• Kabala a kabalisté (obsahuje: Erich Bischoff: Kabala, Moše Kordovero: Pojednání o duši, Výbor z Knihy Zohar, Abraham Žid: Eš Maceref)
• Kaplan, Aryeh: Sefer Jecira
• Kaplan, Aryeh: Kniha Bahir
• Laitman, Michael: Kniha Zohar

• Lenain: Věda kabalistická
• Moučka, Ladislav: Sefer Jecira Pražská – 5 kapitol o vztazích Knihy utváření a Genesis (I. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Cesta pouští – Sefer Jecira a Tarot (II. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy (III. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Šest dnů stvoření aneb světlo světa Beriah (IV. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: 72 talismanů merkurské sféry (V. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Apokalypsa – Brána ráje – Skrytá osnova Zjevení svatého Jana
• Moučka, Ladislav: Apokalypsa a tarot – Sedmdesát osm obrazů tarotu ve Zjevení svatého Jana
• Moučka, Ladislav: Nachaš – Had Mojžíšovy knihy Genesis. O počátku a konci biblického času, o Stromu života a naději
• Neubauer, Zdeněk – Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních
• Papus (Encausse, Gérard): Kabala
• Sadek, Vladimír: Židovská mystika
Sadek, Vladimír: Kabala a pražská judaika
• Scholem, Gershom: Kabala a její symbolika
• Scholem, Gershom: Počátky kabaly
• Scholem, Gershom: O mystické podobě božství – Studie k základním pojmům kabaly
• Souzenelle, Annick de: Symbolismus lidského těla
• Weinreb, Friedrich – Symbolika biblického jazyka (Úvod do struktury hebrejštiny)
• Zóhar – Svatá kniha kabaly (přel. Mirko Beneš)
• a mnoho dalších …

Foto: archiv Lóže u Z.·.S.·.