Hermetická filosofie a tarot

Hermetická filosofie je nejdůležitějším pramenem k hermetismu jako celku. Nejstarší zdroje vychází od řeckých filosofů přeskokratovské doby. Zejména Herakleitos, Empedoklés, Anaxagorás, Démokritos a Thalés z Milétu.

Pozn.: tučné = doporučené

HERMETICKÁ FILOSOFIE
• Bamford, Christopher: Nekončící stezky Sofie. O vášnivém hledání moudrosti na Západě
• Ebeling, Florian: Tajemství Herma Trismegista – Dějiny hermetismu
• Chlup, Radek: Proklos
• Chlup, Radek: Corpus Hermeticum
• Kratochvíl, Zdeněk: Délský potápěč k Hérakleitově Řeči
• Neubauer, Zdeněk a Škrdlant, Tomáš : Skrytá pravda Země – Živly jako archetypy ekologického myšlení
• Platón: Timaios
• Vítek, Tomáš: Empedoklés I. – III. (Studie, Zlomky, Komentář)
• Grof, Stanislav: Kosmická hra
• a mnoho dalších…

TAROT
• Abba, Theofanus: Dopisy Paracelsovi (Z odkazu proroků III.)
• Banzhaf, Hajo: Základní kniha o tarotu
• Banzhaf, Hajo: Klíč k Tarotu s četnými vykládacími metodami
• Lasenic, Pierre de: Tarot – Klíč k iniciaci
• Neubauer, Zdeněk a Hlaváček, Jakub: Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu
• Vurm, Bohumil: Tarot a hledání smyslu života – Tarot jako metoda zasvěcení a cesta sebepoznání
• Vurm, Bohumi: Tajemství karet, encyklopedie Tarotu – historie, původ, souvztažnosti, vykládání
• Wirth, Oswald: Tarot a středověká obraznost
• a mnoho dalších…

Foto: archiv Lóže u Z.·.S.·.

Nadcházející události