Erb – hlavní symbol Lóže u Z.·.S.·.

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě logo (erb), který je tzv. pantaklem, souborem jednotlivých symbolů, které skrývají (pro ty, co je neznají) určité sdělení. Popis a podrobný rozbor těchto symbolů naleznete níže. Krom těchto symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

CO JE TO SYMBOL?
Nejdříve je důležité vysvětlit, co vlastně ten symbol je. Slovo “symbol” pochází z řeckého slova “σύμβολον” (lat. symbolum), odvozeno od “συμ-βάλλειν”, tj. “dát dohromady, složit, shrnovat”. Slovo se používalo při opisech slov: sbírání, skrývání, zastírání. Znamení, které se stalo symbolem tedy šifrovalo, maskovalo zjevný smysl. Obecně jde o znak, značku, znamení či emblém, který odkazuje na určitý (skrytý či zjevný) význam nebo shrnutí širšího obsahu (sémiotika = význam symbolů). Symbol mluví obrazovou řečí a poskytuje ucelené sdělení něčeho, co není vnímatelné a odkazuje na pojem, představu či myšlenku.

ROZBOR JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ LOGA – ERBU
Erb vychází z původního erbu našeho patrona, Jacoba Josepha Joepseriho, který jsme dále rozšířili. Erb se skládá z okruží a těla.
Okruží se skládá z těchto symbolů:
Kruh: vesmír, celek a celistvost, nekonečno, neproniknutelné tajemství, Mája a Šakti, Příroda ve své velikosti a kráse.
Zelená barva: Příroda, život a vitalita, nové začátky a naděje, nesmrtelnost (Žalm 1), egyptsky „uadž”=dařit se, vzkvétat, být zdravý, v alchymii tajný oheň, Zelený lev = silné rozpouštědlo, Smaragdová deska, Fulcanelli: chlóros-christos-chrysos, vzkříšený Osiris, a další.
Ora lege lege lege relege labora et invenies = Lóžové heslo: modli se, čti, čti, čti, znovu čti, pracuj a nalezneš. (alchymistický traktát Mutus Liber, 1677).
Uprostřed zeleného mezikruží jsou umístěny symboly označující některé spirituální proudy na něž v lóži navazujeme.
“Tav”: konec všech věcí, věčnost, 22. karta tarotu.
Pentagram: člověk, dokonalost, jednota.
Svastika: dharma, oheň a štěstí.
Kolovrat: Slunce, energie, život a pohyb.
“Alfa”: počátek všech věcí.
“Alef”: počátek všech věcí, hlava býka, 1. karta tarotu.
Hexagram: spojení makro-mikrokosmu, éter.
Triskelion: propojení světa lidského, božského a podsvětního (mrtvých).
Kříž: tento svět a duše jakožto spojnice mezi světem a transcendentnem.
“Omega”: konec všech věcí.

Samotný erb tvoří 3 části (tělo, hlava, nadhlaví), toť tělo-duch-duše a či podle kabaly Nefeš-Ruach-Nešama.
Svorník: základ, kořen bytí, prima materia, Adam.
Tělo: owµa, naše spojení s fyzickým i duchovním světem, nástroj moci i nemoci, sv. Grál, tajemství Přírody, ,,Nosce te ipsum”.
Barvy těla: Lapis Philosophorum – Opus Magnum, neboli Velké dílo alchymistické práce, odehrávající se uvnitř i vně hermetika, se skládá ze čtyř fází. Nigredo: smrt a rozklad, temná noc duše; Albedo: očištění, rozdělení, Anima et Animus; Citrinitas: proměna Měsíce na Slunce, moudrost; Rubedo: spojení, celistvost. Barvy erbu také symbolizují dějinné východisko našich zemí: vlevo černo-žlutá vlajka habsburské monarchie a bílo-červená vlajka českého království.
Slunce: zářící Otec, zdroj poznání, světlo v temnotách, gnóse, hermetikův počátek i konec, 16 paprsků = hebrejsky psáno jodvav (JV) (jod=lO, vav=6): část Božího jména JHVH, aktivní principy, kabalistické symboly činu a člověka (tvoření); 1+6=7 = posvátné číslo, 7 planet, dní v týdnu, bran lnanny, hříchů, nebes, hvězd Velkého medvěda, Hesperidek, stupňů zasvěcení, atd.
Smaragdový had Uroboros (ουροβóρος): cyklická podstata, zničení a zrod, jin-jang, nekonečno a nesmrtelnost, víra a intuice, dualita doplňujících se principů, nepřetržitý běh času, návrat od konce k začátku.
Korunka hada: trojjedinost projeveného Boha.
Nákrčník: Alembiq – alchymistická aparatura oddělující čisté od nečistého, kultivace a vzestup.
Helmice: skrytost, ochrana před silami útočícími na hlavní smysly, symbol vůle, rozvahy a náboženské kontemplace, následování přímé cesty (pohled kupředu), vnitřní prostor symolizuje nutnost studia (nádoba) a moudrosti získané v tyglíku osobních zkušeností.
Točenice: navzájem se prolínající primární sily, odkaz na Jachin a Boaz, Kérykeion, Kundaliní a dvojitou šroubovici DNA.
Supí hlavy: symbol tří procesů v alchymii -fáze Nigredo, Rubedo, Albedo.
Koruny: filosofické principy všech věcí a trojitá podstata hmoty – Sulfur (fixní, duše); Sal (přirozený, tělo); Mercurius (prchavý, duch) ve svých trojitých podstatách, které tvoří dohromady symbol hermetické filosofie, tj. 3×3.
Fafrnoch: plášť rytířů Křížových výprav do Svaté země (Jeruzaléma), symbol ochrany před strastmi cesty; rozedraný = cesta je dlouhá a náročná. Odkazuje taktéž na obtížnost dosažení Jeruzaléma nebeského.
Rub a líc: Červená = zjevná realita, svět jevů, krev těla; Žlutá = svět příčin, astrál, skrytá dimenze; “Každá mince má dvě strany”.