Alchymie

Alchymie je stará a velmi komplikovaná věda. Na alchymii lze pohlížet z mnoha úhlů (psychologicky, prakticky i symbolicky). Obecná znalost je pro hermetika povinností. Jednou z oblastí alchymie je i spagyrie, která používá stejné postupy, ale pracuje s jinou matérií. Alchymistické traktáty jsou zastřené do závoje mýtů a symboliky a málokdo je schopen je číst. Doporučená literatura níže většinou pojednává o alchymii srozumitelným jazykem.

Pozn.: tučné = doporučené

ALCHYMIE
• Alleau, René: Hermés a dějiny věd
• Bor, D. Ž.: Napříč říší královského umění
• Burckhardt, Titus: Alchymie – Tradiční věda o kosmu a duši
• Canseliet, Eugene: Alchymie vysvětlená na svých klasických textech
• Fulcanelli: Tajemství katedrál
• Fulcanelli: Příbytky filosofů I. + II.
• Gebelein, Helmut: Alchymie – magie hmoty

• Hlaváček, Jakub a Purš, Ivo: Alchymická mše
• Kabelák, František: Praktická spagyrie
• Kabelák, František: Herbář hermetikův
• Lexikon alchymie a hermetických věd (ed. Claus Priesner, Karin Figala)
• Marshall, Peter: Kámen mudrců – Výprava za tajemstvím alchymie
• Mavéric, Jean: Hermetické lékařství rostlinné
• Paracelsovo lékařství (autoři: Max Amann, Margaret Madejsky, Patricia Ochsner, Christian Rätsch a Olaf Rippe)
• Purš, Ivo a Karpenko, Vladimír: Alchymie a Rudolf II. (jde o nejobsažnější dílo k historii alchymie u nás)
• Roger, Bernard: Objevování alchymie – Hermovo umění v pohádkách, dějinách a zednářských rituálech
• Grof, Stanislav: Kosmická hra
• a mnoho dalších …

PRAMENNÉ ALCHYMICKÉ SPISY
• Bor, D. Ž.: O kamenu filosofů. Obsahuje Pojednání o filosofickém kamenu (Lambsprinck), Mutus liber (Altus), O kamenu filosofů (A. Libavius).
• Bor, D. Ž.: Alchymická tvrz (Symbolika alchymie a kabaly). Obsahuje: Heinrich Khunrath: Filosofický kámen (z Amphitheatrum Sapientiae Aeternae + rytiny). Stephan Michelspacher: Kabala, zrcadlo umění a přírody. Hortulanův komentář ku Smaragdové desce Herma Trismegista.
• Bor, D. Ž.r: Zrcadlo alchymie (Symbolika alchymie a kabaly). Obsahuje: Vysvětlení Smaragdové desky. H. Reusner: Pandora. J.D.Mylius: Pečeti filosofů + Philosophia reformata.
• Nakonečný, Milan: Smaragdová deska Herma Trismegista.
• Maier, Michael: Atalanta fugiens.
• Trismosin, Salomon: Splendor Solis aneb Sluneční záře.
• Sfondrati, Celestino: Obhájení nevinnosti bohorodičky (Innocentia vindicata Deiparae).
• Astr, C.: Elixír mudrcův.
• Homérův zlatý řetěz (Aurea catena Homeri).
• Helmond, Johannes: Alchymie jako cesta zasvěcení.
• Tajné figury Rosekruciánů ze XVI. a XVII. století.
• Maien, J. P. : Odkaz bratrstva zlatého a růžového kříže.
• edice “Knižnice Logosu” (z nakladatelství Trigon):
-0: Otec filosofů Hermés Trismegistos. Obsahuje: Otec filosofů a alchymistů (D.Ž. Bor), Poimandrés Hermetis Trismegisti, Corpus hermeticum (12 vybraných traktátů), Hortulanův komentář ku Smaragdové desce, Vysvětlení Smaragdové desky (anonym), Zlatý traktát Herma Trismegista (rozdělený do sedmi kapitol a opatřený výkladem od neznámého autora – Dominicus Gnosius?).
-1: Záhadný alchymista Abraham Eleazar Žid a jemu připisované texty a obrazy. Obsahuje: Vysvětlení hieroglyfických obrazů (Nicolas Flamel). R. Abrahama Eleazara Pradávné chemické dílo, Eš Mecaref aneb Oheň tyglíku (zlatnického).
-2: Černá Sulamit a studnice zdraví a bohatství. Obsahuje: Donum Dei (Samuel Baruch), Klenot filosofie (Nicolas Flamel), Veliké vysvětlení kamene mudrců (Nicolas Flamel), O kameni mudrců (Synesios), O tajném umění a kameni mudrců (Artephius).
-3: Zázračná studánka hraběte Bernharda z Marku a Tarvis. Obsahuje: Bernhard Trevisanus, jeho následníci a Bavor Rodovský z Hustiřan (D.Ž. Bor). Vo hermesové filozofiji, včetně poznámky a slovníčku (Bernhard z Marku a Tarvis; staročeský překlad latinského spisu, který pořídil nejznámější český alchymista z času Rudolfa II., Pan Bavor Rodovský z Hustiřan), Rozhovor o kameni mudrců mezi učitelem Jiřím a žákem Albertem (Joachim Tanckius), Fontana Bernhardi Revelata (Carl Hermann Gravelius), O velkém fyzickém kamenu: o kamenu mudrců (Bernhard z Trevis), Zvláštní traktát Bernharda z Treviru O kamenu mudrců, Symbolum Bernhardi čili Vyznání víry hraběte Bernharda z Trevis.
-4: Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníků. Obsahuje: Úvodní text Polární záře nad Německem (D.Ž. Bor), Dvanáct klíčů, O velkém kamenu předků, O malém světě lidského těla, Via veritatis čili Jediná cesta k pravdě (vše Basilius Valentinus), Filosofická axiomata dvanácti bran (Georgius Ripleu), Poučky filosofa Alana o filosofickém kameni (Alanus de Insulis), Arcanum hermeticae philosophiae opus (Johannes d’Espagnet).
-5: O obtížnosti alchymie a konečné harmonické shodě. Obsahuje: Kniha o obtížnosti alchymie (Theobald von Hoghelande Mittelburgensis), Harmonická shoda alchymických filosofů (Davidis Langei D. Medici), Tajemství alchymie(C.H. Gravel).
-6: Michael Sendivogius a jeho následníci. Obsahuje: Michał Sędziwój ze Skorska a Lukavice (Rafał T. Prinke), Dvanáct traktátů o kamenu filosofů (Michael Sendivogius), Colloquium hermetico-spagyricum, O síře, Hermetický triumf čili Vítězný filosofický kámen (vše Limoyon de Saint Didier), Prastará rytířská válka, Otevřený vchod do kdysi uzavřeného královského paláce (vše Philaletha-Ireneus).
-7: Philaletha-Starkey a jeho následníci. Obsahuje: Úvodní text Byl alchymista George Starkey Eirenaus Philaletha? (D.Ž. Bor). Obsah: Liquor alcahest (George Starkey), Dopisy (George Starkey), Podstata světla (Joaquin Pérez-Pariente), Dopis pravým žákům Hermovým (Limoyon de Saint Didier), Filosofický dopis o pravém kameni mudrců (Anonym), Anima magica abscondita čili Skrytá magická duše (Eugenius Philaletha), Euphrates čili Voda od východu (Eugenius Philaletha), Coelum terra čili Nebesa země (Eugenius Philaletha). Anthroposophia Magica (Eugenius Philaletha), O třetím počátku minerálních věcí (Josaphat Friederich Hautnorton Svecus), Bantaleonis bifolium metallicum.
-8: Sněm filosofů. Obsahuje: O lunárním Blasu, Turba filosofů, O kamenu filosofů (vše Libavius), Hercules Pio-chymicus (Petrus Johannes Faber), Isagoges (Julius Sperber).
-9: Palladium spagyricum (Pierre Jean Fabre).
-10: Aurora consurgens aneb Jitřní záře. Obsahuje: D. Ž. Bor: Záře aurory na východním obzoru, Aurora Consurgens sv. Tomáše Akvinského a připojený druhý díl, Baron Urbiger: Aforismy o Velkém Elixíru filosofů, Raymond Lullus: Apertorium o složení Kamene mudrců a Majoricani Elucidarium, Hieronymus Reusner: Pandora, to je boží dar, Johann de Monte Raphaim: Poučky pro žáky přírody
-11: Drahocenná perla v růžové zahradě. Obsahuje: Úvodní text Růžové zahrádky alchymických filosofů (Ivo Purš), Marie prorokyně, sestra Mojžíšova: Praxe umění alchymického, Arnald de Villanova: Rosarius philosophorum, Flos florum, John Dastin: Rosarium, Vidění J. Dastina, Petrus Bonus, Janus Lacinius: Pretiosa Margarita novella.
• a mnoho dalších …

Foto: archiv Lóže u Z.·.S.·.